O store gud (“How Great Thou Art”) – Sissel and The Tabernacle Choir


♪♪♪ ♪ O store Gud, när jag den värld beskådar, ♪
♪ Som du har skapat med ditt all maktsord, ♪ ♪ Hur där din visdom väver livets trådar, ♪
♪ Och alla väsen mättas vid ditt bord: ♪ ♪ Då brister Själen ut i lovsångs ljud: ♪
♪ O stora Gud, O stora Gud! ♪ ♪ Då brister själen ut i lovsångs ljud: ♪
♪ O store Gud, o store Gud! ♪ ♪♪♪ ♪ My Lord my God, when I in awesome wonder ♪
♪ Consider all the worlds Thy hands have made. ♪ ♪ I see the stars, I hear the rolling thunder, ♪
♪ Thy pow’r throughout the universe displayed; ♪ ♪ Then sings my soul, my Savior God to Thee: ♪
♪ How great Thou art! ♪ ♪ How great Thou art! ♪ ♪ Then sings my soul, my Savior God to Thee: ♪
♪ How great Thou art! ♪ ♪ How great Thou art! ♪ ♪ How great Thou art! ♪
♪ How great Thou art! ♪ ♪ How great Thou art! ♪ (Applause)

59 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *